Tel: 036 - 532 71 89

Diensten

De Almeerse Psychologenpraktijk kan met verschillende diensten van betekenis zijn voor uw organisatie.

Mentale Team Coaching
Een goed functionerend team behaalt de resultaten die het zich ten doel heeft gesteld of die men opgedragen heeft gekregen. Hoewel alle expertise en vaardigheden die hier voor nodig zijn in het team aanwezig zijn, kan het toch voorkomen dat het het team niet lukt om adequaat samen te werken en de doelen te halen. Door middel van een korte vragenlijst wordt een teamdiagnose gesteld. Deze vormt de basis voor de bijeenkomsten met het team waarin gewerkt wordt aan de verbetering van het onderling vertrouwen, het kunnen aan- en omgaan met conflicten, het verhogen van de betrokkenheid van de teamleden en het nemen van verantwoordelijkheid, zodat er een gezamenlijke overeenstemming bestaat over de te behalen resultaten.

De tijdsinvestering voor de teamleden in dit traject is gemiddeld drie dagdelen en een individueel gesprek van maximaal een uur.

Coaching

In een coachingstraject gaat het om de individuele begeleiding van werknemers die hindernissen ondervinden bij het bereiken van hun doelen. Dit kan heel divers zijn, van niet weten welke kant men überhaupt op wil, studie, opleiding, beroep, problemen met collega’s, leidinggevenden of werknemers, tot het niet concreet maken kunnen maken van een persoonlijk doel in een privé- of werksituatie.

Na de intake wordt in het eerste gesprek samen met de cliënt vastgesteld wat de vraag is en waaraan gewerkt gaat worden. Gemiddeld bestaat een coachingstraject uit vijf á zeven bijeenkomsten van één uur. Bij een coachingstraject ligt de focus op het doel, de beantwoording van de concrete vraag.

Counseling

Counseling gaat een laag dieper dan coaching. Counseling is het samen met de cliënt reflecteren op gebeurtenissen en voorvallen om op deze wijze meer inzicht te krijgen in de onderliggende dynamiek van de gebeurtenissen. In een counseling worden onbewuste processen onderzocht die aanleiding kunnen zijn voor een concrete problematiek, zoals bijvoorbeeld steeds in conflicten raken, problemen met leiding geven of ontvangen, het niet realiseren van wensen en verlangens. Bij een counseling ligt de focus op de onbewuste dynamiek van het proces dat ten grondslag ligt aan het niet bereiken van het doel. Door dit inzichtelijk te maken ontstaat de ruimte om veranderingen te bewerkstelligen en de persoonlijke doelen te behalen.

De duur van counseling is afhankelijk van de behoefte van de cliënt.

Consulting

Consulting is een vorm van advisering die zich richt zich op (werk)processen in bedrijven en organisaties. Het gaat om vragen als: waarom halen we onze doelen niet, hoe verbeteren we de sfeer, hoe kunnen we de productiviteit verhogen, waarom lukt het niet om een cultuuromslag te maken enz. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt die uitmondt in een advies over hoe de beoogde veranderingen te realiseren. Mogelijke interventies zijn het coachen van medewerkers en/of leidinggevenden, trainingen tot het voorstellen doen voor een wijziging in de processen of structuur van de organisatie.

Blog

  • Verdriet

    05-03-2018 Allemaal worden we geconfronteerd met verlies. Of het nu om de dood van een dierbare naaste gaat, een geliefd huisdier, een baan of een liefde die voorbij is. Verlies gaat gepaard met verdriet. Een gevoel dat, ondanks de pijn, heel betekenis vol kan zijn. Lees meer..
  • angst

    09-03-2015 Ik ben een angsthaas. Hoewel ik hele stoere dingen in mijn leven heb gedaan, die anderen nooit zouden doen, ben ik toch een angsthaas. Het begon al als kind. Lees meer..
  • Hokjesgeest

    09-02-2015 ADHD! Narcisme! Borderline! Angststoornis! Depressie! Over de betekenis van een diagnose. Lees meer..