Tel: 036 - 532 71 89

Werkgevers

Filosofie

Wij gaan ervan uit dat de mens van nature gericht is op ontwikkeling. De richting van die ontwikkeling heeft vele gezichten, maar richt zich altijd op een vorm van groei. Dit geldt evenzeer voor organisaties. Echter, soms stagneert het proces van ontwikkeling en groei, zonder dat hier een duidelijk aanwijsbare reden voor lijkt te zijn.

De Almeerse Psychologenpraktijk onderzoekt met de klant waarom doelen niet gehaald worden. Dit kan individueel gelden, maar even goed voor een afdeling of voor een organisatie. Het onderzoek vindt plaats vanuit de gedachtegang van onbewuste processen die zich afspelen in de persoon zelf en tussen de persoon in relatie tot zijn omgeving en de dynamiek die hiermee samen gaat. Het bewust maken van deze onbewuste processen geeft inzicht in de onderliggende oorzaken van de stagnatie en geeft richting aan de interventie die nodig is om ontwikkeling en groei weer op gang te brengen.

De Almeerse Psychologenpraktijk biedt hiervoor verschillende diensten aan.

Blog

  • Verdriet

    05-03-2018 Allemaal worden we geconfronteerd met verlies. Of het nu om de dood van een dierbare naaste gaat, een geliefd huisdier, een baan of een liefde die voorbij is. Verlies gaat gepaard met verdriet. Een gevoel dat, ondanks de pijn, heel betekenis vol kan zijn. Lees meer..
  • angst

    09-03-2015 Ik ben een angsthaas. Hoewel ik hele stoere dingen in mijn leven heb gedaan, die anderen nooit zouden doen, ben ik toch een angsthaas. Het begon al als kind. Lees meer..
  • Hokjesgeest

    09-02-2015 ADHD! Narcisme! Borderline! Angststoornis! Depressie! Over de betekenis van een diagnose. Lees meer..