Tel: 036 - 532 71 89

Werkwijze

Individuele begeleiding

U kunt zich telefonisch of via het contactformulier aanmelden. Er wordt dan met u, zo mogelijk nog dezelfde dag, contact opgenomen voor een telefonische intake. Tijdens het eerste gesprek bekijken wij uw reden van aanmelding en de algemene situatie waarin u verkeert. Tevens  biedt het u de mogelijkheid om te ervaren of het ‘klikt’. Is dit het geval dan wordt in samenspraak met u het doel van de begeleiding vastgesteld en afspraken gemaakt over de frequentie.

De vorm van de begeleiding bestaat voornamelijk uit gesprekken. Kenmerkend is om in een veilige omgeving en situatie te onderzoeken wat de belemmeringen en hindernissen zijn en wat hieraan ten grondslag zou kunnen liggen. Incidenteel kan een test worden afgenomen of een huiswerkopdracht worden gegeven.

Duur van de begeleiding is afhankelijk van de complexiteit van uw problematiek en de snelheid waarmee het proces verloopt. Vaak zijn vijf tot acht gesprekken voldoende. Na vijf gesprekken wordt sowieso een tussenevaluatie gemaakt. Aan de hand hiervan wordt met u besproken of verdere begeleiding voor u zinvol is en of u hiervan langer gebruik wilt maken. 

Relatietherapie

In relatietherapie komen in eerste instantie beide partners tegelijkertijd. Als het moeilijk is om naar de praktijk te komen, bieden wij ook de mogelijkheid om bij u thuis gesprekken te voren. Het eerste gesprek heeft tot doel om met elkaar kennis te maken, de reden van aanmelding en te bepalen wat het doel is wat u samen wilt bereiken. Misschien overweegt u uit elkaar te gaan, maar wilt u eerst onderzoeken of uw relatie nog te herstellen is. Wellicht staat uw relatie door omstandigheden onder druk en wilt u weten hoe u hier het beste mee om kan gaan. Of ervaart u onvrede in de relatie en zoekt u naar een manier om dit op te lossen. De consulten voor een relatietherapie duren een uur.

Stoppen met roken

Het traject bestaat uit twee sessies van elk anderhalf uur. De eerste sessie begint met een voorgesprek gevolgd door een een hypnose. In deze hypnose maken we de gevolgen van het roken echt bewust en wordt de motivatie geoptimaliseerd. In de tweede sessie bespreken we hoe het gaat en volgt een hypnose sessie die de afkeer van het opsteken van een sigaret versterkt. De tweede sessie vindt op de tweede dag na de eerste sessie plaats. Ervaring leert dat de helft van hen die zijn gestopt op de derde dag een sterke hunkering naar nicotine ervaren. Dat zijn wij op deze wijze voor. Telefonische ondersteuning is mogelijk en eventueel kan een derde sessie plaatsvinden. Deze garantie geven wij alleen tot het opsteken van de eerste sigaret.

Rijangst hulp

U heeft angst om (weer) zelf in de auto te stappen en te gaan rijden? Meestal zijn twee sessies voldoende om u weer de weg op te helpen. Elke sessie duurt twee uur. In de eerste sessie, de installeersessie, werken middels hypnose (buiten de auto) en NLP aan de angsten en creeeren we weer zelfvertrouwen. Verder trainen we de voertuigbeheersing, observatierechnieken en verkeersdeelname. De tweede sessie werken we verder aan bovengenoemde en consolideren we gedrag en de technieken die u verworven heeft. We maken u weer vertrouwd met de auto en het verkeer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog

  • Verdriet

    05-03-2018 Allemaal worden we geconfronteerd met verlies. Of het nu om de dood van een dierbare naaste gaat, een geliefd huisdier, een baan of een liefde die voorbij is. Verlies gaat gepaard met verdriet. Een gevoel dat, ondanks de pijn, heel betekenis vol kan zijn. Lees meer..
  • angst

    09-03-2015 Ik ben een angsthaas. Hoewel ik hele stoere dingen in mijn leven heb gedaan, die anderen nooit zouden doen, ben ik toch een angsthaas. Het begon al als kind. Lees meer..
  • Hokjesgeest

    09-02-2015 ADHD! Narcisme! Borderline! Angststoornis! Depressie! Over de betekenis van een diagnose. Lees meer..